Žagubica Rotating Header Image

Saksofonijada

 

 

Homoljska Saksofonijada Suvi Do

PROPOZICIJE TAKMIÄŒENJA

“HOMOLJSKA SAKSOFONIJADA”

SUVI DO 2017

ÄŒlan 1.

Saksofonijada se održava 19.07.2017. godine u Suvom Dolu pored “SUVODOLSKOG VRELA” sa početkom u 12. časova. Probno sviranje počinje u 10. časova.

Za sve učesnike obezbeđena je muzička pratnja, a dozvoljena je sopstvena muzička pratnja bez obaveze organzatora za njihovu materijalnu nadoknadu.

ÄŒlan 2.

Svi prijavljeni takmičari dužni su da na početku takmičenja grupno odsviraju “Jovanovo kolo” kao najavu za početak Sabora saksofonista.

 

ÄŒlan 3.

Manifestacija je podeljena po kategorijma u zavisnosti od prijavljenih takmičara i to:

  1. Takmičenje saksofonista Juniora
  2. Takmičenje saksofonista Seniora
  3. Revijalni svirači

ÄŒlan 4.

Program sa kojim nastupaju takmičari obe kategorije sastoji se od jednog  kola autora Jovana Stanojevića i drugog kola ili pesme po sopstvenom izboru .Obe kompozicije se ocenjuju i moraju se izvesti u celini  a sve to u okviru predviđene minutaže.

– Juniori, maksimalno do 7. minuta;

– Seniori, maksimalno do 7. minuta.

 

ÄŒlan 5.

Revijalno sviranje saksofonista u oblasti popularne muzike i muzike zasnovane na folklornoj tradiciji svoje zemlje ili naroda, po izboru izvođača u trajanju od 5 minuta odvija se zasebno.

 

ÄŒlan 6.

Pravo učešća na Saksofonijadi se stiče blagovremenim podnošenjem potpune prijave,u skladu sa Propozicijama takmičenja. Prijava se podnosi najkasnije do 18. avgusta 2017. godine. Uz prijavu se dostavlja :

– Fotokopija lične karte, a za strane državljanine fotokopija pasoša ili uvidom u dokumnt pre početka takmičenja. Za kategoriju Juniora dokumentaciju podnosi na uvid roditelj ili staratelj.

– Prijavljivanje se vrši putem elektronske pošte na adresu tozagubica@gmail.com ili poštom na adresu  Turistička organizacija opštine Žagubica, Kralja Milana 25, 12320-Žagubica, ili popunjavanjem prijave kod organizatora na dan održavanja takmičenja.

 

 

Rad žirija

 

ÄŒlan 7.

Takmičare ocenjuje žiri sastavljen od eminentnih muzičkih pedagoga i vrsnih muzičara , koje imenuje organizator Takmičenja.

 

ÄŒlan 8.

Članovi žirija ocenjuju svakog izvođača pojedinačno ocenama od 10 do 50. poena.

Na osnovu ocena žirija, tri najbolje ocenjena takmičara među SENIORIMA dobijaju novčane  nagrade i diplome, a JUNIORI dobijaju medalje, diplome i poklon paket.

Svi učesnici Saksofonijade dobijaju zahvalnice .

ÄŒlan 9.

Žiri može prekinuti takmičara ako prekorači minutažu kategorije u kojoj nastupa.

 

ÄŒlan 10.

Odluka žirija je neopoziva. Rezultati se objavljuju nakon većanja i konačne odluke žirija. Rezultate zvanično objavljuje organizator takmičenja.

 

ÄŒlan 11.

Sve primedbe i sugestije u vezi sa organizacijom i radom žirija, dostavljaju se organizatoru.

 

ÄŒlan 12.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i /ili oštećenje instrumenata i druge opreme kojima učesnici raspolažu tokom takmičenja.

 

ÄŒlan13.

Organizator zadržava pravo snimanja, reprodukovanja i prenosa programa, a takmičari nemaju pravo na naknadu za video ili zvučno snimanje njihovog izvođenja.

 

ÄŒlan 14.

U slučaju odustajanja takmičara, organizator nema nikakve finasijske ili druge materijalne obaveze prema njemu.

 

ÄŒlan 15.

Organizator zadržava prava na izmene ukoliko je to neophodno.

Organizacioni odbor

Comments are closed.