Žagubica Rotating Header Image

Saksofonijada2015

Saksofonijada Suvi Do

Smotra umetnosti revijalni deo

Za tako veliki skup neophodno je bilo i prisustvo voditeljske veličine.

Prisutna je i Turistička organizacija Žagubica.

kao i učesnici