Žagubica Rotating Header Image

јул, 2014:

Otkazana manifestacija Vrela Homolja

Општинско веће је на истој седници на захтев Туристичке организације о давању мишљења поводом одржавања планираних манифестација донело одлуку којом се предлаже Туристичкој организацији отказивање свих манифестација планираних за текућу годину, а које се финансирају  из буџета општине Жагубица. Средства предвиђена за те намене биће усмерена за санацију последица насталих услед поплава.

http://www.zagubica.org.rs/index.php/component/content/article/13-2012-10-29-10-19-29/638-30.html