Krupaja

Krupaja je najjužnije naselje u Krepoljinsko-krupajskoj kotlinii u čitavoj homoljskoj oblasti.Leži  na važnoj saobraćajnici regionalnog karaktera Krepoljin- Despotovac,sto joj daje povoljan geoegrafski položaj.Od krepoljina je udaljena 10 km. a od Despotovca 26 km.

Kroz Krupaju protiče Crvena reka , leva pritoka Krupajske reke,na čijim su ,strmim i erodiranim stranama uske doline, gusto zbijene kuće.

Krupaja se prvi put pominje  u XVIII veku. Na karti iz 1723-1725. godine,koja je uradjena po zapovesti princa Eugena Savojskog ucrtana je kao pusto naselje pod imenom Krupala, zajedno sa još deset pustih sela u Homolju.Drugih podataka iz tog  ili prošlog vremena nema.Tek 1818 se spominje u literaturi ali sad kao novo naselje Krupaja

Strana jos u izradi…….

Ostavite komentar


BELEŠKA - Možeto koristiti ovoHTML tagovi i atributi:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>