Laznica

Najveće naselje na severnom obodu Žagubičke kotline – Laznica

Laznica spada u starija naselja u Homolju.U pisanim izvorima prvi put se spominje  1467.godine pod istim nazivom i na istoj lokaciji kao i danas.Tada je imala 7 kuća po čemu se ubrajala u najmanja sela.

Sudbina Laznice kroz dugotrajan period turske vladavine u ovom kraju potpuno je nepoznata. Sudeći po tome da se ne navodi u izveštaju grofa Najberga sačinjenog posle Požarevačkog mira 1718.godine ,čak ni kao pusto naselje,niti je uneta u kartu iz 1723-1725.godine među jedanaest naseljenih mesta,može se pretpostaviti da je Laznicu odmah po prodoru turaka u Homolje potpuno opustela i raseljena.Stanovništvo je pobeglo u šumovite Homoljske planine ili se nastanilo po obližnjim selima.Međutim već1733godine Laznica predstavlja največe selo u čitavom kraju sa 33 doma.Godinu dana kasnije zabeleženo je 9 domova manje ,odnosno 24 ukupno.U pisanim podacima, zatim , sledi praznina sve do 1818.godine,kada je u Laznici registrovano 117 domova.Kasniji neredovni popisi beleže stalno povečanje ,ali se na osnovu toga ne može sa sigurnošću tvrditi o broju stanovnika,tim pre što se susedno selo Selište javlja kao posebna jedinica tek1948.godine.To znači da navedene podatke do navedene godine treba uzimati sa rezervom

Strana u izradi …..  ujedno i poziv svima da napisu za svoje naselje nesto izmedju legende i istine.

 

Ostavite komentar


BELEŠKA - Možeto koristiti ovoHTML tagovi i atributi:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>