Vrela Homolja „Video“

Posted in Blog | Leave a comment

Vrela Homolja 2018

 

Program manifestacije Vrela Homolja

Turistička organizacija opštine Žagubica .

Dobrodošli

 

 

—————————————————————————————————————————–

Posted in Blog | Leave a comment

Homoljska Saksofonijada Suvi Do

 

PROPOZICIJE TAKMIČENJA

“HOMOLJSKA SAKSOFONIJADA”

SUVI DO 2017

 

Član 1.

Saksofonijada se održava 19.07.2017. godine u Suvom Dolu pored “SUVODOLSKOG VRELA” sa početkom u 12. časova. Probno sviranje počinje u 10. časova.

Za sve učesnike obezbeđena je muzička pratnja, a dozvoljena je sopstvena muzička pratnja bez obaveze organzatora za njihovu materijalnu nadoknadu.

 

Član 2.

Svi prijavljeni takmičari dužni su da na početku takmičenja grupno odsviraju “Jovanovo kolo” kao najavu za početak Sabora saksofonista.

 

Član 3.

Manifestacija je podeljena po kategorijma u zavisnosti od prijavljenih takmičara i to:

  1. Takmičenje saksofonista Juniora
  2. Takmičenje saksofonista Seniora
  3. Revijalni svirači

 

Član 4.

Program sa kojim nastupaju takmičari obe kategorije sastoji se od jednog  kola autora Jovana Stanojevića i drugog kola ili pesme po sopstvenom izboru .Obe kompozicije se ocenjuju i moraju se izvesti u celini  a sve to u okviru predviđene minutaže.

– Juniori, maksimalno do 7. minuta;

– Seniori, maksimalno do 7. minuta.

 

Član 5.

Revijalno sviranje saksofonista u oblasti popularne muzike i muzike zasnovane na folklornoj tradiciji svoje zemlje ili naroda, po izboru izvođača u trajanju od 5 minuta odvija se zasebno.

 

Član 6.

Pravo učešća na Saksofonijadi se stiče blagovremenim podnošenjem potpune prijave,u skladu sa Propozicijama takmičenja. Prijava se podnosi najkasnije do 18. avgusta 2017. godine. Uz prijavu se dostavlja :

– Fotokopija lične karte, a za strane državljanine fotokopija pasoša ili uvidom u dokumnt pre početka takmičenja. Za kategoriju Juniora dokumentaciju podnosi na uvid roditelj ili staratelj.

– Prijavljivanje se vrši putem elektronske pošte na adresu tozagubica@gmail.com ili poštom na adresu  Turistička organizacija opštine Žagubica, Kralja Milana 25, 12320-Žagubica, ili popunjavanjem prijave kod organizatora na dan održavanja takmičenja.

 

 

 

Rad žirija

 

Član 7.

Takmičare ocenjuje žiri sastavljen od eminentnih muzičkih pedagoga i vrsnih muzičara , koje imenuje organizator Takmičenja.

 

Član 8.

Članovi žirija ocenjuju svakog izvođača pojedinačno ocenama od 10 do 50. poena.

Na osnovu ocena žirija, tri najbolje ocenjena takmičara među SENIORIMA dobijaju novčane  nagrade i diplome, a JUNIORI dobijaju medalje, diplome i poklon paket.

Svi učesnici Saksofonijade dobijaju zahvalnice .

 

Član 9.

Žiri može prekinuti takmičara ako prekorači minutažu kategorije u kojoj nastupa.

 

Član 10.

Odluka žirija je neopoziva. Rezultati se objavljuju nakon većanja i konačne odluke žirija. Rezultate zvanično objavljuje organizator takmičenja.

 

Član 11.

Sve primedbe i sugestije u vezi sa organizacijom i radom žirija, dostavljaju se organizatoru.

 

Član 12.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i /ili oštećenje instrumenata i druge opreme kojima učesnici raspolažu tokom takmičenja.

 

Član13.

Organizator zadržava pravo snimanja, reprodukovanja i prenosa programa, a takmičari nemaju pravo na naknadu za video ili zvučno snimanje njihovog izvođenja.

 

Član 14.

U slučaju odustajanja takmičara, organizator nema nikakve finasijske ili druge materijalne obaveze prema njemu.

 

Član 15.

Organizator zadržava prava na izmene ukoliko je to neophodno.

 

 

Organizacioni odbor

 

 

Posted in Saksofonijada SuviDo, Сонет | Leave a comment

Sabor2017

 

Posted in Blog | Leave a comment

Sabor Vrela Homolja 2017

   Tradicionalna turistička, privredna, sportska, kulturna manifestacija, delom takmičarskog karaktera koja okuplja udruženja različitog profila iz naše opštine i cele Srbije. Manifestacija koja u svom sadžaju ima prevashodno prikaz i očuvanje narodnih tradicija, umeća, znanja, kulture i nematerijalne baštine.  

Sabor se održava po XV put uz procenjenu posetu do sada, od 2-3 hiljade ljudi.

Publika prati celodnevna dešavanja na otvorenojsceni

 

Takmičenje u postavljanju trpeze i prikaz narodnog tradiocionalnog stvaralaštva vrednih ruku Homoljki.

 

Takmičenje upripremi tradicionalne hrane na licu mesta.

 

 

Trpeza bogata zdravom hranom.

 

 

 

Zaboravljena tradicionalna ishrana u Homolju.

 

I monogo toga na ovakvim susretima 

Dobrodošli.

 

 

 

Hvala Turističkoj org Žagubica i Dragiši Bogdanoviću na saradnji i komentarima.

Posted in Blog | Leave a comment